Φορολογικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε την επίλυση φορολογικών υποθέσεων και φορολογικών προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και των Διοικητικών Δικαστηρίων.