Ποινικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο δίνει μεγάλη έμφαση, στη χάραξη της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας έως και την παραπομπή του στο ακροατήριο των δικαστηρίων, παρέχοντας του πλήρη νομική υποστήριξη. Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιούμαστε στο Ποινικό Δίκαιο:

• Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία
• Υπεξαίρεση
• Παράβαση καθήκοντος
• Απάτη
• Πλαστογραφία
• Δυσφήμιση, Συκοφαντική Δυσφήμιση