Εμπορικό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη εταιρειών (σε θέματα εμπορικού δικαίου, δικαίου εταιρειών και επιχειρήσεων, σε εργασιακά και φορολογικά θέματα, συμβάσεις)