Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο

Toδικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν όλες τις διαφορές που άπτονται της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης.

Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιούμαστε:

Εκπροσώπηση εργαζομένων κατά την πειθαρχική διαδικασία, σύνταξη υπομνημάτων, παράσταση ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων, κατάθεση εντάσεων, προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης.

Δικαστική προσφυγή για προσβολή αξιολογικών κρίσεων.

Διεκδίκηση διαφορών από άρνηση αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων.

Προσβολή ατομικών και συλλογικών πράξεων της Διοίκησης.