Το γραφείο μας

Το δικηγορικό γραφείο ΕΥΜΟΡΦΙΑ Μ. ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ λειτουργεί από το έτος 1991 στην Αθήνα και από το έτος 2022 λειτουργεί υποκατάστημα του γραφείου στην πόλη της Μυκόνου. Παράλληλα, δραστηριοποιούμεθα αναλαμβάνοντας υποθέσεις σε πολλές επαρχιακές πόλεις και σε νησιά.

Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του γραφείου μας είναι το Εργατικό δίκαιο (ατομικό-συλλογικό), Δημόσιο (Ν.Π.Δ.Δ.-Ο.Τ.Α.), Διοικητικό δίκαιο (προσφυγές-ακυρωτική διαδικασία), Δημοσιοϋπαλληλικά (πειθαρχική διαδικασία-αξιολογήσεις-ενστάσεις-προσφυγές), Ποινικό δίκαιο (επί αδικημάτων που άπτονται των εργατικών διαφορών) και το Αστικό δίκαιο.

Επίσης, αναλαμβάνουμε υποστήριξη εταιρειών (εργασιακό, φορολογικό, αστικές και εμπορικές διαφορές) καθώς και υποθέσεις που περιγράφονται στους Τομείς Εξειδίκευσης. Το υψηλό πελατολόγιο του γραφείου μας δικαιώνει τον επαγγελματισμό με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι υποθέσεις που αναλαμβάνουμε.

Η συγκεντρωμένη γνώση, η συσσωρευμένη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση για τις τρέχουσες νομικές και οικονομικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη αντίληψη των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, διασφαλίζουν τον ως άνω στόχο μας.
Η προσωπική επικοινωνία και συνεργασία με τους εντολείς μας, η εχεμύθεια, η συνέπεια, η δυναμική δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπησή τους και η
αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων τους, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.
Στόχο μας αποτελεί η παροχή νομικών υπηρεσιών απόλυτα προσανατολισμένων στις ανάγκες των εντολέων μας και η συνεχής βελτίωση τους.

Ευμορφία Μ. Ρήγα

Η εργατολόγος Ευμορφία Μ. Ρήγα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με μεγάλη εμπειρία κι ενασχόληση με το εργατικό δίκαιο. Από την έναρξη της δραστηριότητας της μέχρι και σήμερα, έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις εργατικών διαφορών τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το δικηγορικό της γραφείο εκπροσωπεί αρκετά εργασιακά Σωματεία Εργαζομένων στο Δημόσιο, σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες σε όλη την Επικράτεια και στηρίζει τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις τους, διεκπεραιώνοντας τις υποθέσεις που αναλαμβάνει με αμεσότητα, αξιοπιστία και συναίσθηση ευθύνης.

Ακριβή-Ελένη Ι. Γκότση

Η Ακριβή-Ελένη Ι. Γκότση είναι δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω και βασική συνεργάτης, με εμπειρία στο εργατικό δίκαιο, στο δημόσιο δίκαιο, σε ζητήματα
αστικού κι εμπορικού δικαίου και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχει χειριστεί με επιτυχία αρκετές υποθέσεις εκπροσωπώντας ιδιώτες, εταιρείες καθώς κι εργαζόμενους σε ιδιωτικό και συλλογικό επίπεδο, επιλύοντας αυτές, δικαστικά κι εξωδικαστικά. Ενημερώνεται δε διαρκώς για την εξέλιξη της Νομολογίας και των νομοθετικών εξελίξεων.

Μαρία Κ. Καραγιώργου

Η Μαρία Κ. Καραγιώργου είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α.). Ασχολείται με τον χειρισμό υποθέσεων Εργατικού, Δημοσιοϋπαλληλικού, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Φαρμακευτικού Δικαίου. Γλώσσες εργασίας: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.
Δημοσιεύσεις: Προσωπικά Δεδομένα σε «Εργατικές Διαφορές – Δικονομικά Ζητήματα», Νομική Βιβλιοθήκη (2019).

Δήμητρα Κ. Νεοφυτίδου

Η Δήμητρα Κ. Νεοφυτίδου είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης“Δίκαιο και Οικονομικά”, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Ασχολείται με τον χειρισμό υποθέσεων του Αστικού, τουΕμπορικού καθώς και του δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αναλαμβάνει παράλληλα και την εκπροσώπηση πελατών του εξωτερικού για τις υποθέσεις τους εντός Ελλάδος.
Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά.

Ασπασία Π. Μπουλουγούρη

Η Ασπασία Π. Μπουλουγούρη είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις (ΑΜ/ΔΣΑ: 40.975) και απόφοιτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Παρακολούθησε το Πρόγραμμα Σπουδών στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Ασχολείται με υποθέσεις γενικής δικηγορίας, καθώς και με υποθέσεις Φορολογικού Δικαίου. Γλώσσες εργασίας! Αγγλικά, Ιταλικά.

Φωτογραφίες