Το γραφείο μας

Το δικηγορικό γραφείο ΕΥΜΟΡΦΙΑ Μ. ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ λειτουργεί από το έτος 1991 στην Αθήνα και από το έτος 2022 λειτουργεί υποκατάστημα του γραφείου στην πόλη της Μυκόνου. Παράλληλα, δραστηριοποιούμεθα αναλαμβάνοντας υποθέσεις σε πολλές επαρχιακές πόλεις και σε νησιά.

Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του γραφείου μας είναι το Εργατικό δίκαιο (ατομικό-συλλογικό), Δημόσιο (Ν.Π.Δ.Δ.-Ο.Τ.Α.), Διοικητικό δίκαιο (προσφυγές-ακυρωτική διαδικασία), Δημοσιοϋπαλληλικά (πειθαρχική διαδικασία-αξιολογήσεις-ενστάσεις-προσφυγές), Ποινικό δίκαιο (επί αδικημάτων που άπτονται των εργατικών διαφορών) και το Αστικό δίκαιο.

Επίσης, αναλαμβάνουμε υποστήριξη εταιρειών (εργασιακό, φορολογικό, αστικές και εμπορικές διαφορές) καθώς και υποθέσεις που περιγράφονται στους Τομείς Εξειδίκευσης. Το υψηλό πελατολόγιο του γραφείου μας δικαιώνει τον επαγγελματισμό με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι υποθέσεις που αναλαμβάνουμε.

Η συγκεντρωμένη γνώση, η συσσωρευμένη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση για τις τρέχουσες νομικές και οικονομικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη αντίληψη των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, διασφαλίζουν τον ως άνω στόχο μας.
Η προσωπική επικοινωνία και συνεργασία με τους εντολείς μας, η εχεμύθεια, η συνέπεια, η δυναμική δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπησή τους και η
αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων τους, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.
Στόχο μας αποτελεί η παροχή νομικών υπηρεσιών απόλυτα προσανατολισμένων στις ανάγκες των εντολέων μας και η συνεχής βελτίωση τους.

Ευμορφία Μ. Ρήγα

Η εργατολόγος Ευμορφία Μ. Ρήγα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με μεγάλη εμπειρία κι ενασχόληση με το εργατικό δίκαιο. Από την έναρξη της δραστηριότητας της μέχρι και σήμερα, έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις εργατικών διαφορών τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το δικηγορικό της γραφείο εκπροσωπεί αρκετά εργασιακά Σωματεία Εργαζομένων στο Δημόσιο, σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες σε όλη την Επικράτεια και στηρίζει τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις τους, διεκπεραιώνοντας τις υποθέσεις που αναλαμβάνει με αμεσότητα, αξιοπιστία και συναίσθηση ευθύνης.

Ακριβή-Ελένη Ι. Γκότση

Η Ακριβή-Ελένη Ι. Γκότση είναι δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω και βασική συνεργάτης, με εμπειρία στο εργατικό δίκαιο, στο δημόσιο δίκαιο, σε ζητήματα
αστικού κι εμπορικού δικαίου και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχει χειριστεί με επιτυχία αρκετές υποθέσεις εκπροσωπώντας ιδιώτες, εταιρείες καθώς κι εργαζόμενους σε ιδιωτικό και συλλογικό επίπεδο, επιλύοντας αυτές, δικαστικά κι εξωδικαστικά. Ενημερώνεται δε διαρκώς για την εξέλιξη της Νομολογίας και των νομοθετικών εξελίξεων.

Θεμιστοκλής Ρούπακας

Ο Θεμιστοκλής Ρούπακας είναι Δικηγόρος παρ’ εφέταις, ιστορικός ερευνητής και υποψήφιος διδάκτορας Πολιτικής Οικονομίας. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και χειρίζεται παντός φύσεως νομικές υποθέσεις, με ειδίκευση στο Αστικό και Δημόσιο Δίκαιο. Άρθρα του και εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Διονύσης Μπακόπουλος

Ο Διονύσης Μπακόπουλος είναι Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ασχολείται με υποθέσεις γενικού Δικαίου, καθώς και με τον χειρισμό υποθέσεων Ποινικού και Αστικού Δικαίου. Γλώσσες εργασίας : Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

Υβέτ Σπαθή

Η Υβέτ Σπαθή είναι κάτοχος διπλώματος Λογιστικής και Marketing. Παρέχει γραμματειακή και back office υποστήριξη στο γραφείο, ενώ διαθέτει εμπειρία συνεργασίας με δικηγορικές εταιρείες και μαζικούς οργανισμούς.

Φωτογραφίες