Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη νομικών υποθέσεων για την επίλυση πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου, υποθέσεις ενοχικής φύσεως, αποζημιωτικές αγωγές, οικογενειακές διαφορές και διαδικασίας αυτοκινήτων.

Εξειδικευόμαστε στο χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με ζητήματα:

  1. Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξίες και ενδοσυμβατική ευθύνη.
  2. Οικογενειακού Δικαίου όπως ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων κλπ.
  3. Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων όπως και διευθετήσεις διαφορών αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ συνιδιοκτητών, όπως είναι τα κοινόχρηστα κλπ.
  4. Δικαστική Συμπαράσταση.
  5. Κληρονομικού Δικαίου αναφορικά με την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, τη νόμιμη μοίρα ή την έκδοση κληρονομητηρίων κλπ.
  6. Αποζημιωτικές αγωγές από τροχαία ατυχήματα (διαδικασίας αυτοκινητικών διαφορών) κι εκπροσώπηση σε ποινικές δίκες.